0251 410 110

RO EN
`

Politica de Confidentialitate

HAMAT IMPEX SRL
Document rectificat: octombrie 2019

 

I.  InformaÈ›ii generale

ConfidenÈ›ialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale S.C. HAMAT IMPEX S.R.L., cu sediul în Cârcea, Str.  Tudor Vladimirescu nr. 17, jud. Dolj, Romania, în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet http://www.hamat.ro/. („Site-ul”)

 

II.  Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

II.1. Dacă sunteÈ›i client al S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume ÅŸi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, date referitoare la modul în care utilizaÈ›i Site-ul, de exemplu comportamentul/ preferinÅ£ele/ obiÅŸnuinÈ›ele dumneavoastră în cadrul S.C. HAMAT IMPEX S.R.L., precum È™i orice alte categorii de date pe care le furnizaÈ›i în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteÈ›i vizitator al Site-ului, S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizaÈ›i în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizaÈ›i în cadrul secÈ›iunii de contact, în măsura în care ne contactaÈ›i în acest fel.

 

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Dacă sunteÈ›i client al Site-ului, S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel: pentru desfășurarea relaÈ›iei contractuale dintre dumneavoastră ÅŸi S.C. HAMAT IMPEX S.R.L., respectiv pentru preluarea, validarea, expedierea ÅŸi facturarea comenzii plasate pe Site, informarea dumneavoastră asupra stării comenzii, organizarea returului de produse comandate etc.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop are la bază contractul încheiat între dumneavoastră È™i S.C. HAMAT IMPEX S.R.L., definit în cuprinsul Termenelor È™i CondiÈ›iilor. Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru executarea acestui contract. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea derulării raporturilor contractuale dintre dumneavoastră È™i S.C. HAMAT IMPEX S.R.L..

pentru îndeplinirea obligaÈ›iilor legale care incumbă S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. în contextul serviciilor prestate prin intermediul Site-ului, inclusiv a obligaÈ›iilor în materie fiscală, precum È™i în materie de arhivare.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligaÈ›ii legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. de a respecta obligaÈ›iile legale care îi revin È™i deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul Site-ului.

Pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele ÅŸi serviciile oferite de S.C. HAMAT IMPEX S.R.L., prin intermediul Site-ului.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază consimțământul dumneavoastră, dacă alegeÈ›i să-l furnizaÈ›i.

Vă puteÈ›i exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuÈ›ei corespunzătoare de la momentul vizitării pentru prima data a Site-ului. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcÈ›ionare a Site-ului, realizarea de profiluri de preferinÅ£e de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienÈ›ei oferite pe Site.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop are la bază interesul legitim al S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. de a îmbunătății permanent experienÈ›a clienÈ›ilor pe Site. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării datelor pentru acest scop nu va avea urmări negative pentru dumneavoastră.

 

IV.  Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menÈ›ionate mai sus.

În cazul în care sunteÈ›i client, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale È™i ulterior conform obligaÅ£iilor legale care revin în sarcina S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. (de ex., în cazul documentelor justificative financiar-contabile pentru care termenul de păstrare prevăzut de lege este de 10 ani de la data încheierii exerciÅ£iului financiar în cursul căruia au fost întocmite).

 

V.  Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terÈ›e persoane sau entități care sprijină S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. în desfășurarea activității prin intermediul Site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate: pentru administrarea Site-ului;

în situaÈ›iile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obÈ›inute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoÈ›ionale organizate de către S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. prin intermediul Site-ului;

pentru menÈ›inerea, personalizarea È™i îmbunătățirea Site-ului È™i a serviciilor derulate prin intermediul lui; pentru efectuarea analizei datelor, testarea È™i cercetarea, monitorizarea tendinÈ›elor de utilizare È™i activitate, dezvoltarea caracteristicilor de siguranță È™i autentificarea utilizatorilor; pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condiÈ›iile È™i limitele prevăzute de lege; atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

 

VI.  Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

 

VII.  Drepturile de care beneficiaÈ›i

În condiÈ›iile prevăzute de legislaÈ›ia în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiaÈ›i de următoarele drepturi: dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către S.C. HAMAT IMPEX S.R.L., conform celor descrise în prezentul document; dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obÈ›ine confirmarea din partea S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum È™i detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc; dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obÈ›ine corectarea, fără întârzieri justificate, de către S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. a datelor cu caracter personal inexacte/ nejustificate, precum È™i completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepÈ›ia cazului în care acest lucru se dovedeÈ™te imposibil sau presupune eforturi disproporÈ›ionate. dreptul la È™tergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; în cazul în care este retras consimțământul È™i nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării È™i nu există motive legitime care să prevaleze; în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; în cazul în care datele cu caracter personal trebuie È™terse pentru respectarea unei obligaÈ›ii legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaÈ›ionale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de È™tergere a datelor, S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) È™i să continue în aceste condiÈ›ii prelucrarea pentru scopuri statistice; dreptul la restricÈ›ionarea prelucrării în măsura în care : persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune È™tergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricÈ›ionarea utilizării lor; operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obiÈ™nuit È™i într-un format uÈ™or de citit, precum È™i (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condiÈ›iile prevăzute de lege;

dreptul la opoziÈ›ie – în ceea ce priveÈ™te activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos; în orice moment, din motive legate de situaÈ›ia particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. sau în temeiul interesului public, cu excepÈ›ia cazurilor în care S.C. HAMAT IMPEX S.R.L. poate demonstra că are motive legitime È™i imperioase care justifică prelucarea È™i care prevalează asupra intereselor, drepturilor È™i libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în orice moment, în mod gratuit È™i fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.

Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;

Dreptul de a vă adresa Autorităţii NaÅ£ionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanÈ›elor competente, în măsura în care consideraÈ›i necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate È™i pentru a vă exercita drepturile menÈ›ionate mai sus, vă rugăm să vă adresaÈ›i la adresa de email: tiberiu.vaduva@hamat.ro.

Certificat Nr. 525C/M/S/R
SR EN ISO 9001: 2008
SR EN ISO 14001: 2004

SR OHSAS 18001: 2008
SA 8000: 2008